تعرفه پکیج‌های طراحی و تدوین برندبوک

طراحی و تدوین برندبوک
پکیج CIP
19.800.000 تومان
  • تحلیل و بررسی برند
طراحی و تدوین برندبوک
پکیج VIP
29.800.000 تومان
  • تحلیل و بررسی برند
  • طراحی ست اداری
طراحی و تدوین برندبوک
پکیج VVIP
39.800.000 تومان
  • تحلیل و بررسی برند
  • طراحی ست اداری
  • تعریف چهارچوب تبلیغات