بررسی و نظارت بر کسب و کار توسط بیزینس کوچینگ

شاید با خود تصور کنید که تنها چند جلسه مراجعه به بیزینس کوچ، برای رشد کسب‌و‌کارتان کافی بوده و بعد از جلسات تلاش خودتان به تنهایی برای دستیابی به موفقیت کافی خواهد بود. اما به هیچ عنوان اینطور نیست و یک کوچ کسب‌و‌کار تنها زمانی کاردان و حرفه‌ای به‌ حساب می‌آید که بعد از راهنمایی نمودن‌ مدیران، بر عملکرد آن‌ها نظارت نیز داشته باشد. متخصص کوچ می‌بایست بعد از ‌اتمام ‌جلسات کوچینگ، منتظر بازخورد از مدیر کسب‌و‌کار باشد و مرتباً امور او را مورد بررسی قرار دهد. بررسی و نظارت بر کسب و کار شامل بخش‌های مختلفی می‌شود که در زیر به آن‌ها پرداخته‌ایم:

1

نظارت بر امور کارکنان

2

نظارت بر امور مدیران

3

بررسی استراـزی کسب‌وکار

بخش‌های مختلف بررسی و نظارت بر کسب و کار

نظارت بر امور کارکنان

اگر واقع‌‌ بینانه نگاه کنیم حجم زیادی از امور توسط کارکنان کسب‌و‌کار صورت می‌گیرند. به همین علت نظارت بر عملکرد آن‌ها جز مهمترین اموری است که توسط بیزینس کوچ‌ها انجام می‌گیرد. وی بررسی می‌کند که هر یک از کارکنان‌ تا چه حد کارآمد بوده‌اند. به این علت گاهاً برای دستیابی به اهداف یک کسب‌و‌کار، نیاز به حذف یا جابجایی کارکنان خواهد بود‌.

نظارت بر امور مدیران

گفتیم‌ که بیزینس کوچ بر روی امور مدیران کسب‌و‌کار نیز، نظارت می‌کند. به این علت که موفقیت یا شکست یک کسب‌و‌کار تا حد زیادی به فعالیت‌های مدیران آن بستگی خواهد داشت. ممکن است در طول مسیر گاهاً مدیران خطاهایی داشته باشند که بیزینس کوچ با بررسی و نظارت بر کسب و کار آن‌ها را مجددا راهنمایی خواهد کرد.

بررسی استراتژی‌ها

بیزینس کوچ‌ به همراه مدیران کسب و‌ کار برنامه و استراتژی‌های مختلفی را تدوین می‌نمایند‌. بعد از اجرای آن‌ استراتژی‌ها، بیزینس کوچ نتایج را بررسی می‌کند. در واقع نظارت می‌کند تا متوجه شود کدام یک‌ از این استراتژی‌ها کارآمد بوده و کدام یک بازدهی خوبی نداشتند؛ در نتیجه ممکن است استراتژی‌های کارآمد را دوباره اجرا نموده و استراتژی‌های کم بازده را به طور کلی حذف نماید.

مزایای نظارت بر فعالیت‌های کسب‌و‌کار توسط بیزینس کوچ

نظارت بر کسب و کار شما توسط بیزینس کوچ می‌تواند مزایای فراوانی برایتان به همراه داشته باشد.‌ به همین علت اکثر کسب‌و‌‌کار‌ها از کوچ‌ها درخواست می‌کنند که عملکرد آن‌ها را تا رسیدن به موفقیت مورد بررسی قرار دهد. در زیر برخی مزیت‌های نظارت بر کسب و کار توسط کوچ‌ها را نام برده‌ایم:

مزایای نظارت بر فعالیت‌های-کسب‌و‌کار توسط بیزینس کوچ

تشخیص مشکلات

در هر کسب‌و‌کاری قطعاً مشکلات ریز و درشت فراوانی وجود دارند. برخی از این مشکلات به راحتی قابل تشخیص نبوده و برای شناسایی آن‌ها باید نظارت و کنترل دقیقی بر روی کسب‌و‌کار داشت. مربی یا کوچ کسب و کار با نظارت بر فعالیت‌ها، این مشکلات را تشخیص و با هم‌فکری مدیران جهت حل نمودن آن‌ها تلاش می‌نماید.

پیش‌بینی زمان و هزینه

شما برای انجام هر پروژه‌ای نیاز به زمان مشخصی دارید. وقتی بیزینس کوچ بر روی کسب‌و‌کار شما نظارت می‌کند از روی عملکرد کارکنان می‌تواند زمان و هزینه‌های مورد نیاز برای هر پروژه‌ای را تخمین بزند.

طراحی ایده‌های جدید

بیزینس کوچ با نظارت بر کسب و کار و با توجه به عملکردی که دارید استراتژی و ایده‌های جدیدی را برایتان طراحی خواهد کرد.