تعرفه پکیج‌های طراحی و تدوین بیزینس پلن

تدوین بیزینس پلن
پکیج CIP
39.800.000 تومان
  • عارضه‌یابی سازمانی
تدوین بیزینس پلن
پکیج VIP
49.800.000 تومان
  • عارضه‌یابی سازمانی
  • تعیین اهداف
تدوین بیزینس پلن
پکیج VVIP
69.800.000 تومان
  • عارضه‌یابی سازمانی
  • تعیین اهداف
  • تدوین استراتژی تبلیغات