تعرفه پکیج‌های سئو و بهینه‌سازی

سئو و بهینه‌سازی
پکیج CIP
ماهانه6.800.000 تومان
 • سئو تکنیکال ۶۰%
 • کانتنت مارکتینگ ۶۰%
 • لینک سازی ۶۰%
 • سئو محلی ۶۰%
سئو و بهینه‌سازی
پکیج VIP
ماهانه8.800.000 تومان
 • سئو تکنیکال ۸۰%
 • کانتنت مارکتینگ ۸۰%
 • لینک سازی ۸۰%
 • سئو محلی ۸۰%
سئو و بهینه‌سازی
پکیج VVIP
ماهانه10.800.000 تومان
 • سئو تکنیکال ۱۰۰%
 • کانتنت مارکتینگ ۱۰۰%
 • لینک سازی ۱۰۰%
 • سئو محلی ۱۰۰%