تعرفه پکیج‌های تولید محتوا

تولید محتوا
پکیج CIP
ماهانه3.200.000 تومان
  • ۱۰ محتوای ۱۰۰۰ کلمه ای سئوبیس
  • تصویر شاخص اختصاصی
تولید محتوا
پکیج VIP
ماهانه4.500.000 تومان
  • 2۰ محتوای ۱۰۰۰ کلمه ای سئوبیس
  • تصویر شاخص اختصاصی
تولید محتوا
پکیج VVIP
ماهانه6.500.000 تومان
  • 3۰ محتوای ۱۰۰۰ کلمه ای سئوبیس
  • تصویر شاخص اختصاصی