تعرفه پکیج‌های مدیریت اینستاگرام

مدیریت اینستاگرام
پکیج CIP
ماهانه8.800.000 تومان
 • تولید محتوا و طراحی 10 پست گرافیکی یا ادیت ویدئویی+کپشن
 • طراحی 10 استوری
 • 1 فوتوموشن
 • طراحی هایلایت و LAYOUT و چیدمان
مدیریت اینستاگرام
پکیج VIP
ماهانه11.800.000 تومان
 • تولید محتوا و طراحی 12 پست گرافیکی یا ادیت ویدئویی+کپشن
 • طراحی 12 استوری
 • 2 فوتوموشن
 • طراحی هایلایت و LAYOUT و چیدمان
 • مشاوره جهت افزایش ترخ تعامل و فالور
مدیریت اینستاگرام
پکیج VVIP
ماهانه18.800.000 تومان
 • تولید محتوا و طراحی 20 پست گرافیکی یا ادیت ویدئویی+کپشن
 • طراحی 20 استوری
 • 4 فوتوموشن
 • 1 تیزر معرفی
 • طراحی هایلایت و LAYOUT و چیدمان
 • مشاوره جهت افزایش ترخ تعامل و فالور
مدیریت اینستاگرام
پکیج SPECIAL
ماهانه24.800.000 تومان
 • تولید محتوا و طراحی 22 پست گرافیکی یا ادیت ویدئویی+کپشن
 • طراحی 22 استوری
 • 4 فوتوموشن
 • 3 تیزر معرفی
 • طراحی هایلایت و LAYOUT و چیدمان
 • مشاوره جهت افزایش ترخ تعامل و فالور