تعرفه پکیج‌های مدیریت اینستاگرام

مدیریت اینستاگرام
پکیج CIP
ماهانه6.800.000 تومان
 • تولید محتوا و طراحی 10 پست گرافیکی یا ادیت ویدئویی+کپشن
 • طراحی 10 استوری
 • 2 فوتوموشن/ریلز
 • طراحی هایلایت و LAYOUT و چیدمان
مدیریت اینستاگرام
پکیج VIP
ماهانه9.800.000 تومان
 • تولید محتوا و طراحی 12 پست گرافیکی یا ادیت ویدئویی+کپشن
 • طراحی 8 استوری
 • 4 فوتوموشن/ریلز
 • طراحی هایلایت و LAYOUT و چیدمان
 • مشاوره جهت افزایش ترخ تعامل و فالور
مدیریت اینستاگرام
پکیج VVIP
ماهانه14.800.000 تومان
 • تولید محتوا و طراحی 16 پست گرافیکی یا ادیت ویدئویی+کپشن
 • طراحی 16 استوری
 • 8 فوتوموشن/ریلز
 • ساخت 1 تیزر
 • طراحی هایلایت و LAYOUT و چیدمان
 • مشاوره جهت افزایش ترخ تعامل و فالور
 • ادمین اختصاصی
مدیریت اینستاگرام
پکیج SPECIAL
ماهانه18.800.000 تومان
 • تولید محتوا و طراحی 20 پست گرافیکی یا ادیت ویدئویی+کپشن
 • طراحی 20 استوری
 • 12 فوتوموشن/ریلز
 • ساخت 3 تیزر
 • طراحی هایلایت و LAYOUT و چیدمان
 • مشاوره جهت افزایش ترخ تعامل و فالور
 • ادمین اختصاصی