تعرفه پکیج‌های طراحی سایت

طراحی سایت
پکیج CIP
11.800.000 تومان
 • تعریف ۵ صفحه با URL اختصاصی
 • طراحی گرافیکی ۵ تصویر
 • ۱۰۰۰ کلمه محتوای متنی سئو شده
طراحی سایت
پکیج VIP
14.800.000 تومان
 • تعریف 15 صفحه با URL اختصاصی
 • طراحی گرافیکی 10 تصویر
 • 25۰۰ کلمه محتوای متنی سئو شده
طراحی سایت
پکیج VVIP
18.800.000 تومان
 • تعریف 30 صفحه با URL اختصاصی
 • طراحی گرافیکی 20 تصویر
 • 5۰۰۰ کلمه محتوای متنی سئو شده
طراحی سایت
پکیج فروشگاهی
24.800.000 تومان
 • تعریف 50 صفحه با URL اختصاصی
 • طراحی گرافیکی 40 تصویر
 • ۱۰۰۰۰ کلمه محتوای متنی سئو شده

نمونه کار طراحی سایت